terveysasemat2.jpg

 

1.1.2016 lähtien palvelut tuottaa

Kuusiolinna Terveys Oy

Katso verkkosivu Kuusiolinna.fi

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä on perustettu 1.1.2006. Kuntayhtymän jäsenkuntia olivat alun perin Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri.
1.1.2009 - 31.12.2012 Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän jäsenkunnat olivat Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri ja 1.1.2013 lukien Alavus, Kuortane ja Ähtäri sillä Alavus ja Töysä yhdistyivät vuoden alusta.

Terveyskeskuksen perustehtävänä on tukea alueensa väestön terveyttä, ehkäistä sairauksien syntyä ja järjestää sairauksien tutkimus ja hoito tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimintaa ohjaavina keskeisinä arvoina ovat asiakkaiden tasa-arvo, annettujen palvelujen inhimillisyys ja yksilöllisyys sekä laadukkuus.

Perustehtävän onnistuneen toteuttamisen kannalta keskeisiä menestystekijöitä ovat määrältään riittävä, ammattitaitoinen ja hyvin organisoitu ja johdettu henkilökunta, joka pystyy turvaamaan palvelujen riittävän saatavuuden, näkee ennaltaehkäisevän työn merkityksen ja saavuttaa väestön luottamuksen.

Em. tavoitteiden kautta saavutetaan laadukas ja kustannustehokas perusterveydenhuolto Kuusiokuntien alueen väestölle.